O Udruzi

Mi smo Zaokret

Udruga Zaokret potiče suradnju između različitih kulturnih djelatnosti; glazbenih scenskih, audiovizualnih i drugih s ciljem stvaranja novih, interdisciplinarnih područja umjetnosti.

Dramski amateri - sudjelujemo u unapređenju kulturne različitosti i kulturne baštine, unapređenju međukulturnog dijaloga i uključivosti, te u obnovi i zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Ogranak matice hrvatske - podupiremo rad udruga koje potiču ekološku svijest i održivi razvoj te zagovaramo primjenu pozitivnih promjena očuvanja okoliša i unapređenje kvalitete životnog stila.

Argonauta - suradnici Udruge Zaokret ostvaruju aktivnosti povezane s različitim kulturnim djelatnostima (glazbena, scenska i audiovizualna umjetnost) i sudjeluju u zaštiti kulturnog nasljeđa. Također, potiču ekološku svijest i održivi razvoj.

Povezani smo u partnerstvo kroz projekt JEDRO u sklopu kojega organiziramo mjesečne aktivnosti, Jedro link kalendar planiranih aktivnosti: https://jedro.eu/najave-projektnih-aktivnosti/

Projekt Društveni Centar JEDRO - http://jedro.eu/

Projekt adresira probleme neodgovarajućih uvjeta rada i kapaciteta udruga za održivo društveno djelovanje u otočnim zajednicama. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Općini Murter-Kornati i širem okruženju osnivanjem društvenog razvojnog centra. Projektom će se staviti u funkciju neiskorišteni javni prostor u vlasništvu Općine koji je kroz povijest služio kao ishodište društvenih i razvojnih aktivnosti otoka. Ovim će se proširiti raspon usluga od općeg interesa za lokalnu zajednicu, ali i stvoriti preduvjeti za održivi društveno-razvojni rad sukladan potrebama današnjeg vremena.

Suradnja OCD-a kroz partnerske i suradničke projekte podiže kvalitetu manifestacija te povećava kvalitetu života lokalne zajednice. Kroz ovaj projekt suradnja će se nastojati ojačati te će se uspostaviti koordinirana organizacija i provedba programa svih OCD-a uključenih u rad Društvenog centra JEDRO.

Suradnici:

 • Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja "Argonauta" surađuje s OCD-ovima koji djeluju na području Općine Murter-Kornati u organizaciji volonterskih akcija te manifestacija. Primjerice, pri organizaciji manifestacije „Noć Colentuma“ koja je provedena u sklopu projekta „18 milja od ušća Krke“ udruga Argonauta je surađivala s K.U.U. Zaokret čiji su članovi izrađivali amfore za potrebe nagradne igre te osigurali razglas manifestacije. - http://colentum.info/arheolosko-blago-colentum-7/
 • Ogranak matice hrvatske u Murteru
 • Udruga za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe "Latinsko idro"
 • Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split
 • Sveučilište u Zadru
 • Dramski amateri
 • Udruga bak

Donatori:

Općina Murter-Kornati i Europski socijalni fond

Općina Murter-Kornati (OMK) (1999.), ima 14 zaposlenih, a vodstvo čine mladi, visoko obrazovani ljudi s iskustvom u civilnom sektoru i međusektorskoj suradnji u kulturi, provedbi 50+ projekata slične vrijednosti i svrhe te raspolaže proračunom (>16 mil. Kn) za financiranje i održivost aktivnosti i programa.

Nadalje, OMK svake godine izdašno podupire rad udruga Zaokret i Latinsko idro te je glavni partner u provedbi njihovih ključnih događanja/manifestacija.

Od svog osnutka 1997. godine do danas udruga Zaokret bila je nositelj organizacije ili kao suorganizator/partner sudjelovala je u osmišljavanju i realizaciji sljedećih projekata u suradnji s Općinom Murter Kornati i više udruga koje su partneri i na ovom projektu. S nekim od partnera (prvenstveno Udruga Argonauta, Latinsko idro, Murterske poklade) se aktivno surađuje na realizaciji zajedničkih društvenih programa. Udruga organizira i vlastite projekte u koje uključuje OMK i brojne druge udruge, uključivo i partnere na ovom projektu (DCJEDRO).

Ovi projekti uključuju:

 • Festival Slobodne Glazbe / Free Music Festival (2009.-...)
 • Festival Rock olimpijada (1997. i 2008.g)
 • Dva izdanja promo-kompilacije otočkih bendova „Best from Isola del Morte“
 • Likovne izložbe
 • Ljetne likovne kolonije
 • Scenski prikaz „Bijeg u Egipat“
 • Mjuzikl „Sebični div“
 • Plesne priredbe
 • Rekreacija za odrasle
 • Ekološke akcije uglavnom realizirane u suradnji sa Zelenom akcijom
 • Koncertna gostovanja rock-grupa i izvođača klasične glazbe
 • Organizacija niza koncerata i manifestacija samostalno ili u suradnji sa partnerima

Ovi projekti su najvećim dijelom financirani iz sredstava Općine Murter Kornati.

Svi ovi projekti stvorili su doprinose u stvaranju dodatnih sadržaja slobodnog vremena za lokalno stanovništvo, poticali osvještavanje javnosti, građanski aktivizam, društvenu i ekološku odgovornost i brigu za javno dobro, poticali međusektorsku suradnju, te razvijali participativno upravljanje javnim prostorima i drugim resursima koji će projektom Jedro biti dodatno nadograđeni i unapređeni.

Naši partneri
i suradnici