O Udruzi

Mi smo Zaokret

Udruga je osnovana u veljači 1997. godine. Želja nam je bila osigurati spektar kulturoloških mogućnosti kroz čija bi djelovanja prvenstveno mladi, ali i svi drugi koji to žele, mogli izraziti sebe. Cilj nam je bio okupiti što više umjetnika, građana, djece i omladine u svrhu unapređivanja kulture, umjetnosti i nezaobilazne ekološke svijesti.

Udruga Zaokret potiče suradnju između različitih kulturnih djelatnosti; glazbenih scenskih, audiovizualnih i drugih s ciljem stvaranja novih, interdisciplinarnih područja umjetnosti.

Od svog osnutka do danas udruga Zaokret bila je nositelj događanja ili kao suorganizator/partner sudjelovala je u osmišljavanju i realizaciji projekata u suradnji s Općinom Murter Kornati i više udruga. S nekim od partnera (prvenstveno Udruga Argonauta, Latinsko idro, Murterske poklade) se aktivno surađuje na realizaciji zajedničkih društvenih programa. Udruga organizira i vlastite projekte u koje uključuje OMK i brojne druge udruge, uključivo i partnere na projektu Društveni Centar Jedro.

Ovi projekti uključuju:

 • Festival Slobodne Glazbe / Free Music Festival (2009.-...)
 • Festival Rock olimpijada (1997. i 2008.g)
 • Dva izdanja promo-kompilacije otočkih bendova „Best from Isola del Morte“
 • Likovne izložbe
 • Ljetne likovne kolonije
 • Scenski prikaz „Bijeg u Egipat“
 • Mjuzikl „Sebični div“
 • Plesne priredbe
 • Rekreacija za odrasle
 • Ekološke akcije uglavnom realizirane u suradnji sa Zelenom akcijom
 • Koncertna gostovanja rock-grupa i izvođača klasične glazbe
 • Organizacija niza koncerata i manifestacija samostalno ili u suradnji sa partnerima

Ovi projekti su najvećim dijelom financirani iz sredstava Općine Murter Kornati.

Svi ovi projekti stvorili su doprinose u stvaranju dodatnih sadržaja slobodnog vremena za lokalno stanovništvo, poticali osvještavanje javnosti, građanski aktivizam, društvenu i ekološku odgovornost i brigu za javno dobro, poticali međusektorsku suradnju, te razvijali participativno upravljanje javnim prostorima i drugim resursima.

Sudjelujemo u unapređenju kulturne različitosti i kulturne baštine, unapređenju međukulturnog dijaloga i uključivosti, te u obnovi i zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa. Podupiremo rad udruga koje potiču ekološku svijest i održivi razvoj te zagovaramo primjenu pozitivnih promjena očuvanja okoliša i unapređenje kvalitete životnog stila.

Povezani smo u partnerstvo sa sedam udruga kroz projekt JEDRO u sklopu kojega organiziramo mjesečne aktivnosti.

Kalendar planiranih aktivnosti: https://jedro.eu/godisnji-kalendar-aktivnosti-drustvenog-centra-jedro/

Društveni Centar JEDRO - http://jedro.eu/

Donatori:

Općina Murter-Kornati i Europski socijalni fond

Općina Murter-Kornati (OMK) (1999.), ima 14 zaposlenih, a vodstvo čine mladi, visoko obrazovani ljudi s iskustvom u civilnom sektoru i međusektorskoj suradnji u kulturi, provedbi 50+ projekata slične vrijednosti i svrhe te raspolaže proračunom (>16 mil. Kn) za financiranje i održivost aktivnosti i programa.

Naši partneri
i suradnici