Ciljevi i zadaće Aktivno djelovanje

Projekti

Festival Slobodne Glazbe (2009.-...)

PRVI FESTIVAL ODRŽAN JE 2009. godine na kojem su i sami organizatori sudjelovali u dijelu programa. Glavna misao vodilja bila je slijedeća: u dva, maksimalno tri dana...

Festival Slobodne Glazbe (2009.-...)

PRVI FESTIVAL ODRŽAN JE 2009. godine na kojem su i sami organizatori sudjelovali u dijelu programa. Glavna misao vodilja bila je slijedeća: u dva, maksimalno tri dana...

Naši partneri
i suradnici