Program

Vizualne aktivnosti

Organizacija izložbi, likovnih radionica i likovnih kolonija kojima je cilj širiti i promicati sve vrste umjetnosti - kiparstva, slikarstva i novo-medijske umjetnosti.

Koordinatorica udruge i vizualna umjetnica Nina Šegović reproducirala je svoje video impresije na video zidu koji je krasio pozornicu i time dala novu dimenziju...

Naši partneri
i suradnici